Đối với mỗi một người công nhân, người thợ, khi lao động, việc bận đồ bảo hộ như thế nào sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hiệu suất làm việc của người