Nhu cầu thuê vệ sĩ ở nước ta ngày càng tăng cao. Đặc biệt đối với các đối tượng yếu nhân như doanh nhân, người nổi tiếng… hay các tổ