Việc di chuyển cây cối từ nơi này sang nơi khác không phải điều gì lạ lẫm đối với mọi người. Thế nhưng việc di chuyển từ địa điểm này