Mang đến sự tiện lợi và có thể sử dụng để mua nhiều món đồ khác nhau. Những chiếc thẻ mua hàng esteem hiện nay được sử dụng rất nhiều.