Trong quá trình cách đây không lâu, Seo không cần link liên kết dần biến thành phong trào. hẳn nhiên, đây chính là 1 phát biểu mang tính mơ hồ của Các ai chưa hiểu rõ về Seo. Vậy hiểu như thế