Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp đều đặt dịch vụ digital marketing. Dường như nó đang trở thành xu hướng mới của doanh nghiệp vì những ưu điểm mà