Những chiếc cân xuất hiện tại bàn cân hoa quả, mua thực phẩm tại siêu thị lớn chính là ví dụ dễ hiểu nhất của những chiếc cân tính tiền. Nếu