Giày dép là dòng sản phẩm chúng luôn thay đổi theo thời gian. Vì vậy, ở mỗi thời điểm đều có những mẫu giày dép phù hợp nhất. Do đó,