Minh Châu là một xã đảo trực thuộc tỉnh Quảng Ninh, nơi này có mực nước biển khá cao khoảng 3m, nơi này là viên ngọc nổi trên biển Đông.