Khắc phục nhược điểm bí bách của những mẫu văn phòng truyền thống. Những mẫu văn phòng cho thuê ngày nay đáp ứng được một nơi làm việc lý tưởng.