Tác giả: Admin

Kiến thức SEO

Seo không cần liên kết có vào top 10 Google được không?

Trong quá trình cách đây không lâu, Seo không cần link liên kết dần biến thành phong trào. hẳn nhiên, đây chính là 1 phát biểu mang tính mơ hồ của Các ai chưa hiểu rõ về Seo. Vậy hiểu như thế nào mới đúng thực tiễn của seo? Seo phải bao gồm 2 nhân tố là nội dung & link và lại có một số người vẫn gạt đi vai trò của link liên kết. vì thế, phê duyệt bài viết này, […]

Admin