Tài chính
Admin  

Cách tính giá trị hàng tồn kho kế toán viên cần biết

Doanh nghiệp sản xuất hay thương mại nhập khẩu hàng về, kinh doanh trên thị trường để thu lại lợi nhuận. Vai của của các kế toán viên là tính giá sản phẩm linh hoạt theo từng loại hàng để đưa ra thị trường mức giá tối ưu nhất để cạnh tranh.

Hàng tồn kho được tính giá như thế nào? Kế toán viên cần biết cách tính giá hàng tồn kho đúng cách hoặc sử dụng công cụ phần mềm kế toán làm nhiều công ty để đưa ra mức chi phí phù hợp. Chia sẻ dưới đây sẽ hữu ích cho doanh nghiệp, kế toán viên thực hiện tính giá hàng tồn kho hiệu quả.

Hiểu về đặc trưng hàng tồn kho doanh nghiệp

Hàng tồn kho là những sản phẩm được doanh nghiệp giữ để bán ra sau cùng. Có thể hiểu, hàng tồn kho là những mặt hàng/ tài sản được doanh nghiệp nhập vào để sản xuất hoặc bán ra trong kỳ sản xuất kinh doanh, bao gồm: nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hóa dang dở, hàng hóa gửi bán, hàng hóa lưu giữ tại kho bảo thuế…

Tuy nhiên, trường hợp hàng dang dở lưu kho hơn 1 chu kỳ sản xuất kinh doanh, thì kinh trình bày trên bảng cân đối tài chính sẽ là tài sản dài hạn. Hoặc thiết bị, phụ tùng lưu kho hơn 12 tháng cũng sẽ được tính là tài sản dài hạn của doanh nghiệp.

Yêu cầu doanh nghiệp cần tính toán và xác định chính xác các sản phẩm hàng tồn kho, giá trị hàng hóa để hạch toán tài chính chuẩn xác,

Các phương pháp tính giá hàng tồn kho hiện nay

Tính giá của hàng tồn kho đóng vai trò quan trọng trong quá trình hạch toán tài chính của doanh nghiệp. Theo thông tư 200, hiện nay có nhiều phương pháp để tính giá hàng tồn kho mà doanh nghiệp có thể thực hiện, cụ thể như:

  • Phương pháp tính giá đích danh – được xác định dựa trên giá trị thực tế của loại hàng hóa mua về bán ra hoặc sản xuất được của doanh nghiệp. Phương pháp tính giá này chỉ phù hợp với các doanh nghiệp có số lượng hàng hóa tồn kho ít và dễ dàng nhận diện được.
  • Phương pháp nhập trước, xuất trước – Được xác định bằng giá lô hàng nhập ở đầu kỳ hoặc gần đầu kỳ, giá trị hàng tồn kho cuối kỳ sẽ được tính bằng giá lô hàng nhập cuối kỳ hoặc gần cuối kỳ. Cách tính giá khá tương đối, áp dụng cho doanh nghiệp có số lượng hàng hóa lớn và giả định hàng hóa nhập kho trước được xuất trước, nhập sau được xuất sau.
  • Phương pháp tính giá bình quân gia quyền – Được xác định bằng giá trị trung bình của hàng hóa nhập kho đầu kỳ và giá trị hàng hóa tồn kho được sản xuất hoặc mua bán trong kỳ. Tùy theo điều kiện của mỗi doanh nghiệp mà giá lô hàng sẽ được tính trung bình theo từng thời điểm, có thể tính theo từng kỳ hoặc sau thời gian nhập của mỗi lô hàng.

Hàng tồn kho được nhập khẩu về hay sản xuất lâu nhưng lưu kho chưa bán được sẽ có mức giá khác nhau. Doanh nghiệp cần định giá hàng tồn kho, tình trạng giá trị hàng hóa để có phương pháp tính giá phù hợp. 

Phần mềm kế toán là công cụ đắc lực sẽ giúp doanh nghiệp tính giá hàng tồn kho hiệu quả, nhanh chóng. Tham khảo phần mềm kế toán tại https://sme.misa.vn/64079/phan-mem-ke-toan-misa-dap-ung-yeu-cau-lam-viec-cua-nhieu-cong-ty/ hoặc liên hệ để được tư vấn hỗ trợ về sử dụng công cụ tính giá hàng hóa tồn kho hiệu quả.

Leave A Comment