Sử dụng robot hút bụi thay giúp con người là lựa chọn của rất nhiều người hiện nay. Tuy nhiên bên cạnh những ưu điểm mà thiết bị thông minh