Mối là một trong những loại côn trùng có hại gây ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của bạn. Mặc dù chỉ có kích thước nhỏ bé, nhưng mối