Đầu tư tài chính là một trong những lĩnh vực thu hút được rất nhiều nhà đầu tư trong thời điểm hiện tại. Trước đây người ta chỉ đơn thuần